Każda historia jest inna

INACZEJ 

PRAWDA WAS WYZWOLI

,, Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Jana 8:32

Na dolegliwości serca, reumatyzmu, czy tarczycy, nikt nie wstydzi się narzekać, ale już o chorobach mózgu ,, zapominamy”.

Problemy psychiczne są lękiem, bo zbyt długo nie były zrozumiane. Lęk zaś jest niebezpieczny, bo z lęku właśnie rodzi się agresja.

Właśnie dlatego, wielu przyjmuje cyniczną postawę kawałów o wariatach. To tak, jakby choroby mózgu były czymś śmiesznym, a choroby serca smutnym…

Wielu naukowców ma nadzieję, że kwestia zgłębienia umysłu jest tak złożona, że nigdy nie da się jej zgłębić.

Choć Prawda ma nas wyzwolić, istnieje jakaś wewnętrzna bariera, chroniąca nas od zbyt głębokiego wniknięcia w nasz umysł. Może dlatego, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi?…

Nowe obszary naukowe nie powstają dlatego, że ktoś chciał je zdefiniować. Powstają, ponieważ różne grupy badaczy dostrzegają wspólne tematy do dyskusji. Niejako każda z tych gałęzi dochodzi do miejsca w swoich poszukiwaniach, które przyznaje, że to, co właśnie odkryto, zawsze tam było…

Całkiem niedawno, w wyniku integracji pokrewnych obszarów badań nad ludzkim umysłem powstała nowa grupa, którą nazwano nauką o poznawaniu, lub kognitywistyką ( od łac.kognitio: wiedza). Ta nowa gałęź nauki wnosi realną perspektywę zrozumienia umysłu ( przynajmniej na poziomie możliwości ówczesnego człowieka).

Wydaje się, że nie ma nic ważniejszego od poznania samego siebie, czyli funkcjonowania umysłu, bo tylko z takiego poziomu potrafimy współistnieć z innymi. Nasze poglądy, wierzenia i wyobrażenie o świecie jest wynikiem funkcjonowania układu nerwowego, którego funkcją jest UMYSŁ.

Wielu moich klientów wie, że chce CZEGOŚ bardzo, ale nie zawsze wie CO to jest.

To COŚ, to poczucie wewnętrznego spokoju, stanu umysłu, który wpływa na poczucie szczęścia, lub jego brak.

Nie ma innej drogi budowania relacji zewnętrznych w pracy i życiu prywatnym, oprócz drogi rozumienia własnych emocji.

O emocjach właśnie będę tu dużo pisać, starając się pomagać Tobie rozumieć – Twoje COŚ.

Bo jeśli NIC nie zmienisz, NIC się nie zmieni.

Beata Kotleszka

0
Would love your thoughts, please comment.x