Każda historia jest inna

INACZEJ 

CZY DOSTRZEGASZ ZALEŻNOŚĆ?

♥️ ROZUMIENIE JEST TRUDNE, DLATEGO LUDZIE OCENIAJĄ tzn. powielają błędy myśleniowe.

Wydaje się, że dla człowieka nie ma nic ważniejszego, niż poznanie samego siebie, czyli ROZUMIENIE funkcjonowania własnego umysłu.

Nasze wyobrażenie o świecie, poglądy, wierzenia, poczucie szczęścia lub jego brak, jest wynikiem działalności układu nerwowego, w szczególności mózgu. Umysł jest jego funkcją. Z punktu widzenia człowieka, jako odrębnej jednostki, umysł jest wszystkim, bo nasza wiedza o świecie warunkowana jest strukturą umysłu. Funkcje umysłu gromadzą dane, którymi posługujemy się przez całe życie.

Czy zatem, trzeba posiąść wiedzę neurologiczną, aby rozumieć własne funkcjonowanie?

Nie. Owszem, znajomość połączeń synaps i wiedza naukowo medyczna, rysuje mapę mózgu. Ale mapa, to nigdy nie teren…

Kognitywizm – dziedzina psychologii zajmująca się problematyką poznawania przez człowieka otoczenia, czyli tworzenia WIEDZY o otoczeniu, następnie którą to wiedzę, świadomie wykorzystujemy we własnych zachowaniach.

Nasze ROZUMIENIE gromadzimy poprzez znajomość pojęć, które tworzą nam pewien obraz całości

 – dla człowieka szukającego we wszystkim woli Boga, choroba jest karą za grzechy. To jego wyjaśnienie, czyli ROZUMIENIE, czyli pryzmat, przez który funkcjonuje w świecie,

– dla człowieka szukającego modelu magicznego świata, ROZUMIENIE oznacza myślenie, że ktoś rzucił urok, stąd pochodzenie choroby.

– dla człowieka szukającego wyjaśnień w świecie nauki i współczesnej medycyny, ROZUMIENIE rodzaju zakażenia jest odpowiedzią pochodzenia choroby.

 

Z tych poszczególnych ROZUMIEŃ, wynika pewne działanie:

 

? religia kreuje modlitwę, jako lekarstwo.

? magiczne widzenie, to rytuał wypędzania demonów.

? nauka rodzi ufność poznawczą związków chemicznych.

 

Nie ważne co posiadamy, co wiemy, kim jesteśmy.

Ważne jest CO z tym zrobimy.

W serii KOGNITYWNIE pomogę Ci ROZUMIEĆ własne emocje, które są produktem Twoich myśli.

Myśli zaś decydują o Twoim działaniu. Podjęte przez Ciebie decyzje rodzą konsekwencje, które kształtują Twoje myśli… Dostrzegasz zależność❓

 

Autor: Beata Kotleszka

CZY DOSTRZEGASZ ZALEŻNOŚĆ
0
Would love your thoughts, please comment.x